Bağ Gübreleme 

Bağ Gübreleme,  gerek bağ uykuya  geçtikten sonra  gerekse bağ uyandıktan sonraki geçen tüm yıl boyunca verilecek gübreleri ve dozajlarını ve bunların uygulama zamanlarını- dönemlerini en iyi şekilde  tespite etmek ve uygulamaktır. Bağ gübreleme iklim şartlarında aşırı dengesizlik, öngörülemezlik  sebebi ile çok daha  zor  hale gelmiştir. Bu yüzden geçmiş yıllara  bakıldığında  çoğu zaman bir hasar, zarar, vb. verim kaybı sebeplerin vuku bulduğu açıktır. Hal böyle  olunca daha  dengeli şekilde bağ gübreleme yapılması gerektiği, bitkiyi bir an bile  olsa  zayıflatacak  uygulamalarından vazgeçilmesi gerekmekte olup bağa verdiğiniz her gübreye ilaca dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin çiçek öncesi verdiğiniz bir gübre hava durumunun beklenenden farklı geçmesi halinde silkme sonucunu doğurabilir. Taze filizler yeni uzamaya  başladığında yine verilen bir  yanlış gübreleme  olası bir  don yakmasının etkisin artırabilir. Artık eskiden beri alıştığınız  ve bildiğiniz bağ gübrelemede kullandığınız gübreleri ve bunların kullanım dozajlarını zamanlarını gözden geçirmelisiniz. Çünkü iklim şartları artık verim hedefini değiştirmiş olup gübrelemede  bu hedefe göre  yapılmak zorundadır.  Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, pekmezlik üzüm, şaraplık üzüm vb. amaçlar  ile  yetiştirilen bağlarda, gübrelemenin  ilk amacı en yüksek şire  oranını yakalamak, en iri üzümü elde etmek, en yüksek verimi kaldırmaktır. Bunların  yanı sıra  bağları gelecek yıla en iyi şekilde   hazırlayarak  düzenli verim oluşturmaktır. 

Bağlarda Gübreleme Takvimi

Bağlarda gübreleme  takvimi oluşturulmalı ve bağ gübrelemesi buna  göre  belirli bir  düzen içerisinde  yapılması daha  iyi sonuç verecektir. Üzüm bağında  gübreleme  yaparken herhangi bir gübrenin tek bir sefer  uygulanması halindeki dozajı ile, tekrarlı uygulamalarındaki dozajları farklı olabilmektedir. Yani bağda gübreleme  takvimi  ve gübreleme  programı bu yüzden daha da  önem kazanmaktadır.  Diğer  tüm bitkilerde  olduğu gibi bağ gübrelemesi yapmadan önce  toprak analizi sonuçlarına  göre  bağlarda gübreleme  takviminde  kullanılacak gübrelerin çeşitleri ve  dozajları ayarlanması daha  iyi sonucu veriyor  olsa da, bu durum her zaman beklenilen sonucu vermeyebilir. Çünkü bağcılık toprakta  yapılan bir  tarım olup, toprak bozukluğu varsa eğer  toprak analizi sonuçlarına  göre  bağda gübreleme yapılsa dahi topraktan bitkiye  istenilen zamanda  istenildiği kadar bu verilen gübreler  geçmez. Diğer  yandan bağa  yapraktan gübreleme  yapılsa dahi yine bunlarda  bitki kökü istenildiği gibi çalışmadığı için bağ verimine ve  üzüm kalitesine  pozitif bir  katkı sunmayabilir. Bağlarda  gübreleme  takvimi hazırlanırken bu durum göz önünde  bulundurulmalıdır  ve  muhakkak suretle  Rekor Gelişim ile  toprak ıslahı sağlanmalıdır. Yeni tesis edilecek yada edilmiş bağlardan başlayarak her  yaştaki bağda muhakkak toprak ıslahı yapılmalıdır. Toprağı bozuk bağlara  hangi bitki besleme  gübreleri verilirse verilsin verim ve  üzüm kalitesi her daim düşük olacaktır. Aşağıdaki "Bağ Gübreleme Programı" bölümünde  toprak ıslahını en güzel şekilde sağlayan Rekor Gelişim gübresi kullanım zamanı ve  miktarı konusunda  detaylı bilgi verilmiştir. 


Bağ Gübreleme Programı

Bağda gübreleme programı yapılırken başta toprağın kalitesi, sulama  sistemi, iklim koşulları,  dekardan hedef bağ verimi  kaç kg  üzüm, bağın yaşı  ve  geçen yıldan kalan sağlıklı çubuklar gibi konulara  göre  toprak altı ve  yapraktan uygulanacak bitki besleme  gübrelerinin dozajı artırılır  yada  azaltılır. Aşağıda yazılı olan bağlarda gübreleme programında  ise bağlardan her yıl en yüksek üzüm verimi alabilmek ve  gelecek yıl hazırlığını en iyi şekilde sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu gübreleme  programının en başında belirtildiği gibi  program dahilindeki gübreler dışında  ihtiyaç duyulan bitki besleme  gübrelerinin de  doğru zamanlarda  verilmesi gerektiğini unutmayınız.


Bağ Gübresi

Bağ gübresi - asma  gübresi , bağlarda  en yüksek üzüm verimini ve en iyi   kaliteyi sağlayabilen  gübrelerdir. Tabii ki tüm bunları yaparken  de bağları daha  güçlendiren gelecek yıl hazırlığını en iyi şekilde  yaptırabiliyor da  olması gerekir. Yukarıdaki bağ gübreleme  programı ile  ilgili bilgi verirken bu konuya  değinmiştik. İlgili bağ programındaki her gübre  için bağ gübresi, asma  gübresi diyebiliriz. Üzüm bağı gübresi olarak bu gübreler  yıllardan beri kullanılmakta ve sonuçlarını aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz. 

Bağda Yapraktan Gübreleme - Bağ Yaprak Gübresi

Bağda yapraktan gübreleme  yapabileceğiniz  bağ yaprak gübresi ürünlerini yukarıdaki programda  yaprak gübresi bölümünden okuyabilirsiniz. Bağın yapraktan gübrelemesi, gübrelenmesi oldukça  sık ve yoğun yapılan bir işlemdir. İster  kıraç şartlarda  yetişen bağlarda  isterse  sulanan bağ için  yaprak gübresi uygulaması üzüm üreticilerinin en çok kullandığı  bağ gübreleme  yöntemlerinden birisidir. 

Bağ İçin En İyi Gübre

Bağ için en iyi gübre en yüksek verimi ve  kaliteyi sağlatırken , bağı güçlendirip gelecek yıl hazırlığını yaptırabilen gübrelerdir.  Bağa  hangi gübre atılır dersek tabii ki  bağ için en iyi gübre  atılır. Bağlarda  gübreleme  programında kullandığımız  gübreler bağ için en etkili en iyi sonucu veren  gübrelerdir. 

Bağlarda Damlama Gübreleme

Bağlarda damlama  gübreleme yaygın olarak kullanılır. Her  ne  kadar  bağlarda toprak altı gübre  uygulamaları olarak  dap gübresi, üre gübresi gibi gübreler de yoğun şekilde  uygulanıyor olsa da damlama  gübreleme sistemleri ile  humik asit uygulamaları, NPK içerikli gübreler ve yukarıda  bağ gübreleme  programındaki damlama  gübreleri kullanılmaktadır. 

Bağa Hangi Gübre Atılır

Bağa hangi gübre atılır, bağda uygulanan gübre isimleri nelerdir, üzüm bağında  hangi gübre  tane  irileştirir, hangi gübre  bağda  şire  oranını artırır, hangi gübre  verimi artırır. Bağa hangi  yaprak gübresi iyi gelir. Bağ için  hangi taban gübresi uygulaması yapılır. Bağlara  hangi sıvı gübre uygulnmaktadır. Tüm bu soruların cevapları yukarıda detaylı şekilde açıklanmıştır. 

Asmaya Hayvan Gübresi

Asmaya  ahır gübresi verilmelidir. Özellikle  organik madde oranı düşük olan topraklarda acilen, ivedilikle  uygulanmalıdır. Bağa  ahır gübresi uygulaması ağaçlarda  olduğu gibi yanmış olması şarttır. Açıkta uzun süre   bekletilip içeriğindeki tuz bileşiklerinden mümkün olduğunca  arınmış olmalıdır. Tercihen küçükbaş hayvan gübresi uzun vadede en iyi sonucu verir. 

Bağa Hangi Gübre Ne Zaman Atılır

Bağa  hangi gübre  ne zaman atılır konusu yukarıda  bahsettiğimiz bağlarda  gübreleme  programında  açık ne  şekilde  yazılmıştır. Aslında  üzüm bağına  hangi gübre  ne zaman ve  ne  kadar  kadar atılır, hangi miktarlarda verilir, uygulaması nasıl yapılır gibi tüm konular detaylı şekilde  yazılmıştır. 

Bağda Dap Gübresi

Bağda  DAP gübresi  ne zaman ve  ne  kadar verilir. Üzüm bağlarında  DAP gübresi yetişkin bağlarda genellikle  dekara  40-50 kg  miktarında sonbahar  kış döneminde  bağların uykuya  geçmesiyle birlikte  uygulanmaktadır. Yeni dikilen bağ  alanlarında   ise dekara  10-15 kg  gelecek şekilde     fidan başı taksim edilerek fidan çukurunun en altına  dibine  uygulanır. Bu taksimat sonucu takriben fidan başına  75-100 gram aralığında  bir  miktar uygulanmış olacaktır.